Eusko Ikaskuntzako Solasaldiak: Leire Iturregui / Iker Merchán

“Emakumeek espazio publikoa okupatzeko dituzten zaltasunak errepikatu egiten dira sarean»

Genero arrakala digitala

— Genero arrakala digitala deitzen zaio emakumeak Interneten gutxiago egoteari. Zein da emakumeek duten lekua eta eragina sarean?
— Informatikan matrikulatutako unibertsitateko ikasleen hiru laurdenak baino gehiago gizonezkoak dira (Hezkuntzan, adibidez, emakumezkoak dira). Zein neurritan lotu daiteke hori Sareko emakumeen ordezkaritza txikiarekin?
— Ohiko komunikabideetan gero eta emakume gehiago dago (baina ez hainbeste postu exekutiboetan). Profil berak erreproduzitzen dira baliabide digital berrietan edo aldaketak ikusten dira?
— Zer egin behar lukete administrazio publikoek, enpresek eta, oro har, iritzi publikoak, eten digitala orekatzeko?
— Kazetaritzari eta generoari buruzko hezkuntza berrikuntzarako proiektu bat egiten ari zarete. Zertan datza eta zerk bultzatu zaituzte horretara?
— Zer emaitza harritu zaituzte ikerketa honetan?